Products
Filter

Products

Sort by:
4 item(s)
Items per page:
PLC WITH TEMP AI AND TRANSISTOR OP

8DI, 6DO, 1AI (TC/RTD) & 24VDC

TWIX-3
PLC WITH TEMP AI AND RELAY OP

6DI, 4RO, 1AI (TC/RTD)

TWIX-1
ECONOMICAL PLC WITH TEMP, CURRENT, VOLTAGE AI

6 + 4 LED, HMI, DI (3+1) + 4DO + 3AI (TC/RTD, 0-20mA, 0-10V)

UNIX-1
COMPACT PLC ANALOG AND DIGITAL IO

6DI, 5RO, 6AI (2TC/RTD, 2I, 2V*), 1AO(V/I)

TWIX-2